Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki

Sekretariat: mgr Mariola Grabowska e-mail: pspi@ug.edu.pl tel: 58 523 2258
Kierownik: dr inż. Janusz Młodzianowski, e-mail: pspi@ug.edu.pl, tel. 58 523 2282
Sekretariat czynny w godz. 8.00-15.00, Dziekanat pok. 6

PSPI są wspólną inicjatywą Instytutów: Fizyki Doświadczalnej, Informatyki, Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki oraz Instytutu Matematyki Wydzialu MFI Uniwersytetu Gdańskiego. Studia prowadzone są od 1994 roku.

Edycja P501-09, 2017/2018/2019

Semestr II (letni 2018)

Zjazd I 23.02.2018 (piątek): godz. 13.15-18.15, Technologie internetowe, sala 301 godz. 18.30–20.00, Pakiety matematyczne.., sala 137 24.02.2018 (sobota): godz. 8.15–11.30, Języki programowania, sala 301 godz. 11.45–15.00, Pakiety matematyczne w dydaktyce przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, sala 137 25.02.2018 (niedziela): godz. 8.30–15.30, Języki programowania, sala 301 (zaległe Systemy Operacyjne) Zjazd II 9.03.2018 (piątek): godz. 13.15-16.15, Języki programowania, sala 301 godz. 16.45–20.00, Pakiety matematyczne.., sala 137 10.03.2018 (sobota): godz. 8.15–9.45, Pakiety matematyczne w dydaktyce przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, sala 137 godz. 10.00–15.00, Technologie internetowe, sala 301 11.03.2018 (niedziela): godz. 8.30–15.30, Języki programowania, sala 301 Zjazd III 6.04.2018 (piątek): godz. 13.15–18.15, Technologie internetowe, sala 301 godz. 18.30–20.00, Pakiety matematyczne w dydaktyce przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, sala 137 7.04.2018 (sobota): godz. 8.15–11.30, Języki programowania, sala 301 godz. 11.45-15.00, Pakiety matematyczne..., sala 137 8.04.2018 (niedziela): godz. 8.30–15.30, Języki programowania, sala 301 Zjazd IV 27.04.2018 (piątek): godz. 13.15–18.15, Technologie internetowe, sala 301 godz. 18.30–20.00, Pakiety matematyczne w dydaktyce przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, sala 137 28.04.2018 (sobota): godz. 8.15–11.30, Języki programowania, sala 301 godz. 11.45-15.00, Pakiety matematyczne..., sala 137 29.04.2018 (niedziela): godz. 8.30–15.30, Języki programowania, sala 301 Zjazd V 18.05.2018 (piątek): godz. 13.15–16.15, Języki programowania, sala 301 godz. 16.45–20.00, Pakiety matematyczne w dydaktyce przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, sala 137 19.05.2018 (sobota): godz. 8.15–9.45, Pakiety matematyczne.., sala 137 godz. 10.00-15.00, Technologie internetowe, sala 301 20.05.2018 (niedziela): godz. 8.30–15.30, Języki programowania, sala 301 Zakończenie przedmiotów: Języki programowania (30w+30ćw) – egzamin, Technologie internetowe (10w+20ćw) – zaliczenie, Pakiety matematyczne..(10w+20ćw) – zaliczenie.

Semestr I (zimowy 2017/2018)

Zjazd I 27.10.2017 (piątek): godz. 13.00–13.30, Rozpoczęcie semestru, sprawy organizacyjne, sala 301 godz. 13.30–20.00, Wstęp do programowania, sala 301 28.10.2017 (sobota): godz. 8.15–13.15 Algorytmy i struktury danych, sala 301 godz. 13.30-15.00, Systemy Operacyjne, sala 301 29.10.2017 (niedziela): godz. 8.15–15.00, Systemy Operacyjne, sala 301 Zjazd II 17.11.2017 (piątek): godz. 13.00–20.00, Wstęp do programowania, sala 301 18.11.2017 (sobota): godz. 8.15–13.15, Algorytmy i struktury danych, sala 301 godz. 13.30-15.00, Systemy Operacyjne, sala 301 19.11.2017 (niedziela): godz. 8.15–15.00, Systemy Operacyjne, sala 301 Zjazd III 1.12.2017 (piątek): godz. 13.00–20.00, Wstęp do programowania, sala 301 2.12.2017 (sobota): godz. 8.15–13.15, Algorytmy i struktury danych, sala 301 godz. 13.30-15.00, Systemy Operacyjne, sala 301 3.12.2017 (niedziela): godz. 8.15–15.00, Wstęp do programowania, sala 301 Zjazd IV 12.01.2018 (piątek): godz. 13.00–20.00, Wstęp do programowania, sala 301 13.01.2018 (sobota): godz. 8.15–13.15, Algorytmy i struktury danych, sala 301 godz. 13.30-15.00, Systemy Operacyjne, sala 301 14.01.2018 (niedziela): godz. 8.15–15.00, Systemy Operacyjne, sala 301 Zjazd V 26.01.2018 (piątek): godz. 13.00–20.00, Wstęp do programowania, sala 301 27.01.2018 (sobota): godz. 8.15–11.45, Algorytmy i struktury danych, sala 301 godz. 12.00-13.30, Wstęp do programowania, sala 301 godz. 13.30–15.00, Algorytmy i struktury danych, sala 301 28.01.2018 (niedziela): godz. 8.15-15.00, Systemy Operacyjne, sala 301 Zakończenie przedmiotów: Systemy Operacyjne (10w+30ćw) – zaliczenie, Wstęp do programowania (20w+30ćw) – egzamin, Algorytmy i struktury danych (15w+15ćw) – egzamin.