Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki

Sekretariat: mgr Mariola Grabowska e-mail: pspi@ug.edu.pl tel: 58 523 2211
Kierownik: dr inż. Janusz Młodzianowski, e-mail: pspi@ug.edu.pl, tel. 58 523 2282
Sekretariat czynny w godz. 9.00-14.00, sala 102

PSPI są wspólną inicjatywą Instytutów: Fizyki Doświadczalnej, Informatyki, Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki oraz Instytutu Matematyki Wydzialu MFI Uniwersytetu Gdańskiego. Studia prowadzone są od 1994 roku.

Edycja P501-08, 2016/2017/2018

Semestr II (letni 2017)

Zjazd I 17.02.2017 (piątek): godz. 13.15–16.15, Języki programowania, sala 301 godz. 16.45–20.00, Pakiety matematyczne w dydaktyce przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, sala 137 18.02.2017 (sobota): godz. 8.15–9.45 Pakiety matematyczne.., sala 137 godz. 10.00-15.00, Technologie internetowe, sala 210 lub 301 19.02.2017 (niedziela): godz. 8.30–15.30, Języki programowania, sala 301 Zjazd II 10.03.2017 (piątek): godz. 13.15–16.15, Języki programowania, sala 301 godz. 16.45–20.00, Pakiety matematyczne w dydaktyce przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, sala 137 11.03.2017 (sobota): godz. 8.15–9.45 Pakiety matematyczne.., sala 137 godz. 10.00-15.00, Technologie internetowe, sala 210 lub 301 12.03.2017 (niedziela): godz. 8.30–15.30, Języki programowania, sala 301 Zjazd III 31.03.2017 (piątek): godz. 13.15–16.15, Języki programowania, sala 301 godz. 16.45–20.00, Pakiety matematyczne w dydaktyce przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, sala 137 1.04.2017 (sobota): godz. 8.15–9.45 Pakiety matematyczne.., sala 137 godz. 10.00-15.00, Technologie internetowe, sala 210 lub 301 2.04.2017 (niedziela): godz. 8.30–15.30, Języki programowania, sala 301 Zjazd IV 21.04.2017 (piątek): godz. 13.15–16.15, Języki programowania, sala 301 godz. 16.45–20.00, Pakiety matematyczne w dydaktyce przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, sala 137 22.04.2017 (sobota): godz. 8.15–9.45 Pakiety matematyczne.., sala 137 godz. 10.00-15.00, Technologie internetowe, sala 210 lub 301 23.04.2017 (niedziela): godz. 8.30–15.30, Języki programowania, sala 301 Zjazd V 19.05.2017 (piątek): godz. 13.15–16.15, Języki programowania, sala 301 godz. 16.45–20.00, Pakiety matematyczne w dydaktyce przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, sala 137 20.05.2017 (sobota): godz. 8.15–9.45 Pakiety matematyczne.., sala 137 godz. 10.00-15.00, Technologie internetowe, sala 210 lub 301 21.05.2017 (niedziela): godz. 8.30–15.30, Języki programowania, sala 301 Alternatywnie, ze względy na matury zjazd V w terminie 2,3,4.06.2017 Zakończenie przedmiotów: Języki programowania (30w+30ćw) – egzamin, Technologie internetowe (10w+20ćw) – zaliczenie, Pakiety matematyczne..(10w+20ćw) – zaliczenie.

Semestr I (zimowy 2016/2017)

Zjazd I 21.10.2016 (piątek): godz. 13.00–13.30, Rozpoczęcie semestru, sprawy organizacyjne, sala 301 godz. 13.30–20.00, Wstęp do programowania, sala 301 22.10.2016 (sobota): godz. 8.15–13.15 Algorytmy i struktury danych, sala 301 godz. 13.30-15.00, Systemy Operacyjne, sala 301 23.10.2016 (niedziela): godz. 8.15–15.00, Wstęp do programowania, sala 301 Zjazd II 4.11.2016 (piątek): godz. 13.00–20.00, Wstęp do programowania, sala 301 5.11.2016 (sobota): godz. 8.15–13.15, Algorytmy i struktury danych, sala 301 godz. 13.30-15.00, Systemy Operacyjne, sala 301 6.11.2016 (niedziela): godz. 8.15–15.00, Systemy Operacyjne, sala 301 Zjazd III 25.11.2016 (piątek): godz. 13.00–20.00, Wstęp do programowania, sala 301 26.11.2016 (sobota): godz. 8.15–13.15, Algorytmy i struktury danych, sala 301 godz. 13.30-15.00, Systemy Operacyjne, sala 301 27.11.2016 (niedziela): godz. 8.15–15.00, Systemy Operacyjne, sala 301 Zjazd IV 16.12.2016 (piątek): godz. 13.00–20.00, Wstęp do programowania, sala 301 17.12.2016 (sobota): godz. 8.15–13.15, Algorytmy i struktury danych, sala 301 godz. 13.30-15.00, Systemy Operacyjne, sala 301 18.12.2016 (niedziela): godz. 8.15–15.00, Systemy Operacyjne, sala 301 Zjazd V 20.01.2017 (piątek): godz. 13.00–20.00, Wstęp do programowania, sala 301 21.01.2017 (sobota): godz. 8.15–11.15, Algorytmy i struktury danych, sala 301 (od 9.15 EGZAMIN) godz. 11.30-13.00, Wstęp do programowania-EGZAMIN, sala 301 godz. 13.15–15.00, Algorytmy i struktury danych, sala 301 22.01.2017 (niedziela): godz. 8.15-15.00, Systemy Operacyjne, sala 301 Zakończenie przedmiotów: Systemy Operacyjne (10w+30ćw) – zaliczenie, Wstęp do programowania (20w+30ćw) – egzamin, Algorytmy i struktury danych (15w+15ćw) – egzamin.