Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki

Sekretariat: mgr Mariola Grabowska e-mail: pspi@ug.edu.pl tel: 58 523 2258
Kierownik: dr inż. Janusz Młodzianowski, e-mail: pspi@ug.edu.pl, tel. 58 523 2282
Sekretariat czynny w godz. 8.00-15.00, Dziekanat pok. 6

PSPI są wspólną inicjatywą Instytutów: Fizyki Doświadczalnej, Informatyki, Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki oraz Instytutu Matematyki Wydzialu MFI Uniwersytetu Gdańskiego. Studia prowadzone są od 1994 roku.

Program studiów

W czerwcu 2016 uległ zmianie ramowy plan studiów.

nazwa przedmiotu semestr godziny wykłady ćwiczenia ECTS
Systemy Operacyjne pierwszy 40 10 30 5
Wstęp do programowania pierwszy 50 20 30 7
Algorytmy i struktury danych pierwszy 30 15 15 5
Języki programowania drugi 60 30 30 8
Technologie internetowe drugi 30 10 20 6
Pakiety matematyczne w dydaktyce przedmiotów ścisłych i przyrodniczych drugi 30 10 20 6
Bazy danych trzeci 50 20 30 8
Sieci komputerowe trzeci 20 10 10 4
Komputer w laboratorium trzeci 20 10 10 4
Pracownia dydaktyki informatyki trzeci 30 10 20 7
Praktyka w szkole* trzeci 60 0 60 5
RAZEM (bez praktyki w szkole) 360 145 215 60
RAZEM (z praktyką w szkole) 420 145 275 65

* Dla zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczanie drugiego przedmiotu:
Zainteresowany jest zobowiązany do wskazania miejsca, terminu i opiekuna praktyki.
Niezbędne dokumenty do pobrania: Podanie do Dyrektora Szkoły i zaświadczenie, Dziennik Praktyk i Regulamin odbywania praktyk